Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Για όσους διδάσκουν ΦΕ στην Α΄ Γυμνασίου

Αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού στην Α΄ Γυμνασίου: Η εγκύκλιος ΕΔΩ
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτοί καλούνται να 
χρησιμοποιήσουν συστηματικά τον διαδραστικό πίνακα και τον συναφή εξοπλισμό για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων της Α΄ τάξης Γυμνασίου μέσα από την εφαρμογή στην τάξη, διδακτικών παρεμβάσεων που είναι αναρτημένες στον κόμβο του Ψηφιακού σχολείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dschool.edu.gr/ και στην ενότητα «ΝΕΑ». 

Το υλικό για την Βιολογία ΕΔΩ
Το υλικό για την Γεωγραφία ΕΔΩ
Το υλικό για την Φυσική ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου