Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

«Υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης καινοτόμων επιμορφωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., σε Λάρισα, Τρίκαλα & Βόλο».

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την προώθηση, καινοτομικών δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης των παρακάτω καινοτόμων επιμορφωτικών της προγραμμάτων (κατεβάστε το παρακάτω αρχείο):
Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της ΕΕΠΕΚ έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της, ενώ στα μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας:http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 07/02/2016.
❖ Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
❖ Θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις (μέσω δημιουργίας περισσοτέρων τμημάτων).
❖ Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, για κάθε πρόγραμμα θα επιλεγούν οι πρώτοι εκπαιδευτικοί – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με ευθύνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
❖ Η επιλογή τους θα γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση, όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια της ΕΕΠΕΚ, ή έχουν παρακολουθήσει λίγα, προηγούνται όσων έχουν παρακολουθήσει περισσότερα.
Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. χορηγεί επίσημες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης στους επιμορφούμενους, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος.
Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:
Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:
• Να παρακολουθούν τις δια ζώσης επιμορφώσεις (δικαίωμα απουσιών: 20% των ωρών).
• Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δραστηριότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπου αυτές απαιτούνται).
**Νέα προγράμματα θα ανακοινώνονται διαρκώς, σε όλη την Ελλάδα**
Πληροφορίες – διευκρινήσεις εγγραφών:
http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria & 6932078466 (Δ. Λιόβας).
Για την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.,
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κολοκοτρώνης
Ο Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Λιόβας
users.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου