Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Με έδρα τη Λάρισα ιδρύθηκε η «Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας» (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)


Δείτε το καταστατικό της ΕΕΠΕΚ ΕΔΩ και την Αίτηση Εγγραφής Μέλους ΕΔΩ

Λάρισα, 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Ίδρυση Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, με Έδρα τη Λάρισα»

Μια σημαντική πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού κόσμου υλοποιήθηκε, για πρώτη φορά σε Πανελλαδικό επίπεδο, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα έναρξης των σχολικών μαθημάτων, καθώς ιδρύθηκε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) με έδρα τη Λάρισα (Αρ. 86/2014 – Ειρηνοδικείου Λάρισας). Η πρωτοβουλία δημιουργίας της Ε.Ε.Π.Ε.Κ –η οποία είναι ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- ανήκει σε έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση καινοτόμων δράσεων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
Βασικός σκοπός της Ε.Ε.Π.Ε.Κ είναι  προώθηση των καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα και η ανάπτυξη κατάλληλων δομών υποστήριξής τους, ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν στο ευρύτερο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μεταξύ των επιμέρους στόχων, συγκαταλέγονται οι κάτωθι:
·   Η ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εύρεση και την εφαρμογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών δράσεων.
· Η ανάπτυξη συνεργασιών για τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνών τόσο μεταξύ των μελών της όσο και με φορείς και πρόσωπα που ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα ή σχετίζονται με αυτήν.
· Η ενημέρωση των μελών της με τις εξελίξεις στο χώρο εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
· H ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους συλλόγους και ενώσεις άλλων κρατών καθώς επίσης και η συμμετοχή σε κοινοτικές πρωτοβουλίες ή/και διεθνείς οργανισμούς που σκοπό έχουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, την εκπόνηση μελετών, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν στη διάδοση και στην αξιοποίηση της καινοτομίας στην Εκπαίδευση και στην προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων.
· Η ελεύθερη διακίνηση και διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών μεταξύ των µελών της Ένωσης.
·  Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσµών αλληλεγγύης και επικοινωνίας  μεταξύ των μελών της Ένωσης.
Για την υλοποίηση των προαναφερθεισών στόχων η Ε.Ε.Π.Ε.Κ σκοπεύει άμεσα να δραστηριοποιηθεί στους παρακάτω τομείς:
· Διοργάνωση (αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς) συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων που συντελούν στην επιμόρφωση των μελών της αλλά και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
· Δημιουργία και συντήρηση δικτυακού τόπου για την προβολή των δραστηριοτήτων της Ένωσης και για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
· Δημιουργία δεσμών, σχέσεων ή/και συνεργασιών με αντίστοιχες ενώσεις και συλλόγους του εξωτερικού.
·  Συμμετοχή (αυτόνομα ή σε συνεργασία) σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.
·   Έκδοση ηλεκτρονικού (ή και έντυπου) Περιοδικού της Ένωσης με θέματα που αναφέρονται στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή καινοτομικών δράσεων στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.
· Διοργάνωση μαθητικών ή εκπαιδευτικών διαγωνισμών και εκθέσεων σχετικών με την καινοτομία στην εκπαίδευση.
Κατά την 1η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, εκλέχθηκε από τα ιδρυτικά μέλη το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ως εξής:
Βασικά μέλη:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κολοκοτρώνης, Σχολικός Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λιόβας, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Γεν. Γραμματέας: Βασιλική Βασιλοπούλου, εκπαιδευτικός
Οργανωτικός Γραμματέας: Ρίζος Χαλιαμπάλιας, εκπαιδευτικός
Ταμίας: Ηλίας Λιάκος, Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Έφορος Υλικού-Βιβλιοθήκης: Ζήσης Καρασίμος, εκπαιδευτικός
Μέλος: Ποθεινή Βαϊούλη, εκπαιδευτικός.
Αναπληρωματικά μέλη:
Ασημίνα Κοντογεωργίου, Σχολικός Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, εκπαιδευτικός
Ηλίας Τανός, εκπαιδευτικός.
Στη συνέλευση αυτή, δημιουργήθηκαν, επίσης, και οι πρώτες ομάδες εργασίας που αφορούσαν: στην υλοποίηση βιωματικών σεμιναρίων και επιμορφωτικών ημερίδων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση καινοτόμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στην επαφή με την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα, στην οργάνωση αποθετηρίου υλικού καινοτόμων δράσεων, στη δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για την επικοινωνία μεταξύ των μελών, στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων στο χώρο της Προσχολικής, Α/θμιας, και Β/θμιας, καθώς επίσης στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευσης Ενηλίκων και πλήθος ακόμη δράσεων.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ανεξαρτήτως ειδικότητας  και καθεστώτος εργασίας (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, καθηγητές ιδιωτικής εκπαίδευσης), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος αποδεδειγμένα ασχολείται με την εκπαιδευτική καινοτομία (π.χ. όσοι έχουν δημοσιευμένες εισηγήσεις σε ημερίδες ή συνέδρια ή περιοδικά ή εκπαιδευτικές Πύλες με θέμα που αφορά στο σχεδιασμό ή στην εφαρμογή ή στην προώθηση εκπαιδευτικών δράσεων σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό).
Για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης εγγραφής μέλους (διατίθεται από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λάρισας, Καλλιθέας 11, 1ος όροφος, 2410533977, plinetlr@sch.gr) ενώ το κόστος εγγραφής για τα μέλη είναι 20€. Σε κάθε μέλος, χορηγείται επίσημα αναγνωρισμένη βεβαίωση συμμετοχής ως μέλος στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ.Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου