Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Βασικές προδιαγραφές για ισότιμη συνεκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα μπορούν να ενταχθούν σε γενικά σχολεία ,στα πλαίσια της ισότιμης συνεκπαίδευσης, με την προϋπόθεση να τηρούνται ορισμένα βασικά στοιχεία. Έτσι, είναι απαραίτητο η φοίτηση των παιδιών με δυσκολίες μάθησης να ανταποκρίνεται στο αναπτυξιακό τους επίπεδο. Ακόμα, είναι σημαντική, πριν την τοποθέτηση των μαθητών με δυσκολίες στις γενικές εκπαιδευτικές τάξεις , η παροχή υποστήριξης για να ενταχθούν όσο γίνεται πιο ομαλά. Παράλληλα, η ένταξη των παιδιών στα γενικά σχολεία πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τη φυσική αναλογία και οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής σε δραστηριότητες των τάξεων. Είναι σημαντικό οι μαθητές που δεν αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές με δυσκολίες, είτε ως συνεργάτες σε ομαδικές δραστηριότητες είτε στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Η τάξη ενός παιδιού με δυσκολίες ,αν και θα είναι γενική τάξη, πρέπει να υποστηρίζεται από ένα πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας. Οι ειδικοί παιδαγωγοί είναι αναγκαίο να συνεργάζονται στενά με τους διδάσκοντες των γενικών τάξεων με σκοπό την καλύτερη δυνατή υποστήριξη της μάθησης των παιδιών. Συμπληρωματικά, για την ισότιμη συνεκπαίδευση είναι απαραίτητο να υιοθετούνται συνεργατικές μέθοδοι μάθησης και το αναλυτικό πρόγραμμα να προσαρμόζεται στις ανάγκες του συνόλου των μαθητών.
http://www.edu-special.gr/βασικές-προδιαγραφές-για-ισότιμη-συν/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου